Øjenlaserbehandling​

Akut grøn stær og truende akut grøn stær

I den forreste del af øjet, dvs. rummet mellem hornhinden og regnbuehinden, er der en gennemsigtig vandig væske, som kaldes for kammervandet. Denne væske bliver dannet på bagsiden af regnbuehinden, og føres herfra gennem pupilåbningen til forreste øjenkammer. Under normale forhold er der en ligevægt mellem den producerede, og den mængde væske der løber ud af øjet gennem øjets kammervinkel i den perifere del af regnbuehinden. Ved akut og truende grøn stær opstår en blokering af kammervandsudløbet. Det medfører at kammervandet ikke kan drænes væk, og at øjentrykket derfor stiger voldsomt. Øjet bliver rødt og der er hovedpine, kraftige øjensmerter, kvalme, sløret syn, og der ses regnbuefarvede ringe omkring lyskilder. Tilstanden er synstruende. Behandlingen er med tryknedsættende øjendråber og med en YAG – laser laves en drænkanal i regnbuehinden.

Læs mere om Akut grøn stær på sundhed.dk

Akut grøn stær - Øjenforeningen

Efterstær

Øjets linse består af en linsekapsel og en linsekerne. Ved operation for grå stær fjernes linsekernen og erstattes af en plasticlinse, medens linsekapslen bagtil beholdes. Efterstær er en uklarhed som opstår i øjets bageste linsekapsel efter en grå stær operation. Måneder til år efter operation for grå stær kan der hos ca. 10 % udvikles efterstær. Yngre får efterstær hurtigere end ældre. Efterstær opleves ligesom grå stær, og kan blive så tæt at synet forringes, og behandling bliver nødvendig. Efterstær fjernes på få minutter med laser (YAG-laser).

Sygesikringen i Region Hovedstaden dækker ikke længere denne behandling, hos de enkelte praktiserende øjenlæger. Enten kan man blive henvist til Glostrup øjenafd., eller også kan man betale for at få det gjort hos mig. Det koster kr.1.800

Læs mere her fra Øjenforeningen

Forløb for diabetisk øjenundersøgelse hos Vibenshus Øjenklinik

Første øjenundersøgelse ved diabetes.

Første undersøgelse foretages altid af øjenlægen. Øjenlægen vil spørge dig om, hvor længe du har eller kan have haft sukkersyge, idet sygdommen ofte kan mistænkes at have været til stede længe før diagnosen blev stillet. Du oplyser, så vidt det er muligt, dit blodsukker, blodtryk og kolesterol. Det er vigtigt at få øjnene undersøgt regelmæssigt, også selvom du ikke mærker, at noget er galt. Nogle diabetes øjenforandringer (nethinde forandringer) kan være meget fremskredne, før de mærkes af patienten.

Synet og øjentrykket måles og det vurderes om man kan tåle at få udvidet pupillerne. Enkelte mennesker har nogle anatomiske forhold i forreste øjenkammer, der gør, at pupiludvidende dråber vil kunne udløse akut trykstigning (akut grøn stær) i øjnene. I tilfælde af dette skal man have foretaget en laserbehandling, før man risikofrit kan udvide pupillerne. Øjenlægen vil herefter give pupiludvidende dråber og foretage en undersøgelse af hele øjenbaggrunden (nethinden). Desuden vil der blive taget foto af øjenbaggrunden.

Senere øjenundersøgelse ved diabetes.

Er der ingen eller kun beskedne diabetiske øjenbaggrundsforandringer (nethindeforandringer), overgår du til fotoscreening næste gang. Dvs. at øjenundersøgelsen foretages ved personalet, og ikke ved øjenlæge. Formålet med screening er, at se om der er diabetiske øjenforandringer som kræver behandling.  Fra 2015 har Foreningen af Speciallæger og de Danske Regioner aftalt, at der skal udføres mest mulig “ nethindefoto screening” af Danmarks diabetes patienter. Ordningen er indført for at tilgodese så mange patienter som muligt. Undtaget herfra er hvis man ikke kan vurderes tilfredsstillende ud fra nethindefoto, eller hvis man ikke egner sig til fotoscreening pga. fysiske eller psykiske handicap eller øjensygdom. Fotoscreening foretages af uddannet personale, men det er altid øjenlægen selv, der vurderer de forskellige øjenundersøgelser og specielt nethindebillederne.

Efter hver øjenundersøgelse vil øjenlægen altid sende en kopi af resultatet af undersøgelsen til egen læge eller den hospitalsafdeling, hvor du får kontrolleret din diabetes. I forbindelse med screening aftales, at du kun bliver kontaktet af øjenlægen (på e-boks, SMS eller telefon), hvis der er noget galt, eller der er opstået ændringer fra sidst. Det kan være ændringer, der relaterer sig til diabetes, men det kan også være andre øjensygdomme man mistænker, fx pga. ændring af syn eller øjentryk. Du vil så få en tid til at få foretaget en supplerende øjenundersøgelse hos øjenlæge.

Er der imidlertid andre konkurrerende øjensygdomme fx grå stær, der gør øjenbaggrunds fotoet for sløret, grøn stær, der kræver regelmæssig kontrol foretaget af øjenlægen eller er der besvær med at medvirke til at få taget foto, kan det være nødvendigt at du kontrolleres af øjenlægen hver gang. Er der sværere diabetiske øjenbaggrundsforandringer, skal du også kontrolleres fast af øjenlægen evt. kun med 3 eller 6 måneders interval.

Er der alvorlige forandringer, der kræver videre undersøgelse mhp. evt. behandling fx i form af laser af nethinden, vil du blive henvist til en hospitalsafdeling. Når du er færdigbehandlet på øjenafdelingen for sine diabetiske øjenforandringer, vil du efterfølgende som regel ikke kunne nøjes med fotoscreening, men skal ses af øjenlægen selv ved hver kontrol.